Uganda
James Kobacker Uganda
Bull Elephant
2012

Uganda
James Kobacker Uganda
Elephant in the water
2012

Uganda

James Kobacker Uganda
Elephants heading towards the lake
2012

Uganda
James Kobacker Uganda
Sunset Uganda
2012

Uganda
James Kobacker Uganda
Battle-scared Lion
2012

Uganda

James Kobacker Uganda
Lion in the grass
2012

Uganda
James Kobacker Uganda
Baboon Highway
2012

Uganda
James Kobacker Uganda
Village Kids
2012

Uganda. Kids taking a break during a downpour

James Kobacker Uganda
Kids
2012

Uganda
James Kobacker Uganda
Sawdust
2012

Uganda
James Kobacker Uganda
Saw
2012

Uganda